Bangpakok Hospital

ขอขอบคุณทุก ๆ แรงสนับสนุนในช่วงวิกฤต

31 มี.ค. 2563

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 โรงพยาบาลบางปะกอก 3 โดยนายแพทย์สมาน สมาน ชัยสิทธิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รพ.บางปะกอก 3 พร้อมผู้บริหาร ทำการรับมอบหน้ากากอนามัย จากบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ป้องกันระหว่างปฏิบัติงานให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลฯ

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงสำหรับการส่งมอบอุปกรณ์สนับสนุนทางการแพทย์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานมา ณ โอกาสนี้

เราจะสู้ผ่านวิกฤต "โควิด-19" ไปด้วยกัน
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.