Bangpakok Hospital

ขอขอบคุณทุก ๆ แรงสนับสนุนในช่วงวิกฤต "โควิด-19"

3 เม.ย. 2563

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ได้มีการรับมอบชุดหน้ากาก Face Shield (หน้ากากกันละออง) จากบริษัท คร็อพ ซายน์ จำกัด ที่ได้ทำการจัดส่งให้ทางไปรษณีย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วโรงพยาบาลบางปะกอก 3 ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงสำหรับการส่งมอบอุปกรณ์สนับสนุนทางการแพทย์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานมา ณ โอกาสนี้

 

เราจะสู้ผ่านวิกฤต "โควิด-19" ไปด้วยกัน

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.