Bangpakok Hospital

ขอขอบคุณทุก ๆ แรงสนับสนุนในช่วงวิกฤต

6 เม.ย. 2563

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2563 โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ได้เข้าไปรับมอบชุดหน้ากาก Face Shield (หน้ากากกันละออง) จากบริษัทศตวรรษพลาสติก จำกัด เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ป้องกันระหว่างปฏิบัติงานให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลฯ
โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงสำหรับการส่งมอบอุปกรณ์สนับสนุนทางการแพทย์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานมา ณ โอกาสนี้

 

เราจะสู้ผ่านวิกฤต "โควิด-19" ไปด้วยกัน

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.