Bangpakok Hospital

ขอขอบคุณทุก ๆ แรงสนับสนุนในช่วงวิกฤต

27 เม.ย. 2563

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 โรงพยาบาลบางปะกอก 3 รับมอบหน้ากากอนามัย ชุดหน้ากาก N95 จากบริษัทสยามบราเดอร์ จำกัด


โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงสำหรับการส่งมอบอุปกรณ์สนับสนุนทางการแพทย์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานมา ณ โอกาสนี้

 

เราจะสู้ผ่านวิกฤต "โควิด-19" ไปด้วยกัน

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.