Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

ขอขอบคุณทุก ๆ แรงสนับสนุนในช่วงวิกฤต

13 เม.ย. 2563

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ได้เข้าไปรับมอบชุดหน้ากาก Face Shield (หน้ากากกันละออง) จากบริษัท TEMCO จำกัด เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ป้องกันระหว่างปฏิบัติงานให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล


โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงสำหรับการส่งมอบอุปกรณ์สนับสนุนทางการแพทย์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานมา ณ โอกาสนี้

 

เราจะสู้ผ่านวิกฤต "โควิด-19" ไปด้วยกันGo to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.