Bangpakok Hospital

ขอขอบคุณทุก ๆ แรงสนับสนุนในช่วงวิกฤต

5 พ.ค. 2563

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 โรงพยาบาลบางปะกอก 3 โดย นพ. วันชัย ลาพ้น รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางปะกอก 3 และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล ทำการรับมอบอาหารกล่องคุณภาพดีจากบริษัท ไทย-เยอรมัน มีท โปรดักท์ จำกัด จำนวน 400 กล่อง
โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง สำหรับความห่วงใยและกำลังใจที่มีให้กับทางบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเราทุกคน


เราจะสู้ผ่านวิกฤต "โควิด-19" ไปด้วยกันGo to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.