Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

โครงการ "ให้บุญรักษา" ณ วัดคู่สร้าง

25 มิ.ย. 2563ขอขอบคุณทุกๆแรงจิตศรัทธาที่ร่วมกันทำบุญกับโครงการ “ให้บุญรักษา” ที่โรงพยาบาลบางปะกอก3 จัดขึ้น เพื่อนำรายได้มาซื้อวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่และนำไปบริการฉีดให้แก่พระภิกษุสงฆ์ในเขตพื้นที่ทุ่งครุ ประชาอุทิศ อำเภอพระประแดง และ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ โดยยอดเงินบริจาคหลังปิดรับ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 มียอดทั้งสิ้น 71,915.75 บาท

และเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ได้เริ่มทำการออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดคู่สร้าง เป็นวัดที่ 3 โดยมีจำนวนพระภิกษุสงฆ์ 18 รูป และพระภิกษุณี 3 รูป

ขอขอบคุณ และขออนุโมทนาบุญทุกท่านที่มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคสมทบทุนในโครงการ “ให้บุญรักษา”

“ทุกๆ การให้จะเปลี่ยนเป็นการทำบุญร่วมกันอย่างสุขใจ”


Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.