Bangpakok Hospital

กิจกรรมออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น

12 ก.ค. 2563เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2563 ทางโรงพยาบาลบางปะกอก 3 และโรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการจัดกิจกรรมออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นยังโครงการหมู่บ้านสราญสิริ (ประชาอุทิศ-สุขสวัสดิ์) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในโครงการดังกล่าวได้ทราบถึงสุขภาพของตัวเองในเบื้องต้น และได้รับคำแนะนำเพื่อดูแลตัวเองได้อย่างถูกวิธี รวมถึงสามารถเข้ารับการรักษาหากเกิดอาการผิดปกติได้ทันท่วงที
 
 
ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบคุณหมู่บ้านสราญสิริ (ประชาอุทิศ–สุขสวัสดิ์) ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ รวมทั้งผู้อาศัยในโครงการ ทุกท่านที่ให้ความสนใจและเข้าร่วมรับบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นกับทางโรงพยาบาลฯ ในครั้งนี้
 
 
โรงพยาบาลบางปะกอก 3 และโรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ
ขอเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา
 
 
โครงการหมู่บ้านใดในเขตพื้นที่ที่โรงพยาบาลฯ กำหนด (พระประแดง, พระสมุทรเจดีย์, ทุ่งครุ, ประชาอุทิศ, ทุ่งครุ) สนใจสามารถประสานงานได้ที่
แผนกการตลาด
โทร.0-2109-3111 ต่อ 2208
 
 
ด้วยความห่วงใยและใส่ใจจากโรงพยาบาลบางปะกอก 3 และโรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ


Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.