Bangpakok Hospital

การอบรม “การปฐมพยาบาลและการฟื้นคืนชีพ CRR” ให้แก่สถานประกอบการ

15 ก.ค. 2563ขอขอบคุณบริษัท บริษัท คิงส์ มิลลิ่ง จำกัด ที่ไว้วางใจเลือกให้โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ได้เข้าไปจัดการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพแก่พนักงานในหัวข้อ “การปฐมพยาบาลและการฟื้นคืนชีพ CRR”
 
ทางโรงพยาบาลบางปะกอก 3 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพนักงานทุก ๆ ท่านที่ได้เข้าอบรมในวันที่ 15 กรกฏคม 2563 ที่ผ่านมา จะได้รับประโยชน์ สามารถนำไปปฎิบัติและรับมือเบื้องต้นกับสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ได้อย่างปลอดภัย
 
ศูนย์ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
BPK Hotline สายด่วน โทร. 1745
ฉุกเฉิน ปลอดภัย “ในช่วงเวลาสำคัญ”


Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.