Bangpakok Hospital

กิจกรรมออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น

19 ก.ค. 2563

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2563 ทางโรงพยาบาลบางปะกอก 3 และโรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการจัดกิจกรรมออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นยังโครงการหมู่บ้านธนารินทร์ ทาวน์โฮม 4 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในโครงการดังกล่าวได้ทราบถึงสุขภาพของตัวเองในเบื้องต้น และ ได้รับคำแนะนำเพื่อดูแลตัวเองได้อย่างถูกวิธี รวมถึงสามารถเข้ารัการรักษาหากเกิดอาการผิดปกติได้ทันท่วงที

ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบคุณหมู่บ้านธนารินทร์ ทาวน์โฮม 4 ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ รวมทั้งผู้อาศัยในโครงการ ทุกท่านที่ให้ความสนใจและเข้าร่วมรับบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นกับทางโรงพยาบาลฯ ในครั้งนี้ โรงพยาบาลบางปะกอก 3 และโรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการขอเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา

 

โครงการหมู่บ้านใดในเขตพื้นที่ที่โรงพยาบาลฯ กำหนด
(พระประแดง, พระสมุทรเจดีย์, ทุ่งครุ, ประชาอุทิศ, ทุ่งครุ)
สนใจสามารถประสานงานได้ที่ แผนกการตลาด
โทร.0-2109-3111 ต่อ 2208

 

ด้วยความห่วงใยและใส่ใจจากโรงพยาบาลบางปะกอก 3 และโรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ


Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.