Bangpakok Hospital

จัดการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพแก่พนักงาน บมจ.อุตสาหกรรมผ้าเคลือบและพลาสติกไทย

21 ก.ย. 2563

ขอขอบคุณ บมจ.อุตสาหกรรมผ้าเคลือบและพลาสติกไทย ที่ไว้วางใจเลือกให้โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ได้เข้าไปจัดการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพแก่พนักงานร่วมกับสำนักงานประกันสังคมในหัวข้อ“ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเชิงรุกในสถานประกอบการ” เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ทางโรงพยาบาลบางปะกอก 3 ขอเป็นส่วนหนึ่งในการแนะนำข้อมูลด้านการดูแลสุขภาพให้กับพนักงานทุก ๆ ท่านที่ได้เข้าอบรมสามารถนำไปปฎิบัติและรับมือเบื้องต้นกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างปลอดภัย
 
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.