Bangpakok Hospital

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ร่วมงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ประจำปี 63

18 ต.ค. 2563

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ทำการสนับสนุนทีมรถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมเวชภัณฑ์ และบุคลากรทางการแพทย์ คอยดูแลและอำนวยความสะดวกด้านสุขภาพ พร้อมให้บริการตรวจวัดความดันเบื้องต้นให้กับประชาชนที่เข้ามาร่วมงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ประจำปี 63 โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 18 ต.ค.63 โรงพยาบาลขอเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพให้กับประชาชนในพื้นที่ได้มีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งกายและใจพร้อมส่งต่อความสุขไปยังครอบคร้วและคนรอบข้างต่อไป


Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.