Bangpakok Hospital

อบรมเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น บจก.ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร

22 ต.ค. 2563

ขอขอบคุณ บจก.ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร ที่ไว้วางใจเลือกให้โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ได้เข้าไปอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่พนักงานบริษัทในหัวข้อ"การฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้น และการฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ"เมื่อวันที่ 22 ต.ค.63 ที่ผ่านมา ทางโรงพยาบาลบางปะกอก 3 ขอเป็นส่วนหนึ่งในกาแนะนำข้อมูลด้านการดูแลสุขภาพให้กับพนักงานทุก ๆ ท่านที่ได้เข้าอบรมสามารถนำไปปฎิบัติและรับมือเบื้องต้นกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างปลอดภัย

ศูนย์ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง BPK Hotline สายด่วน โทร. 1745
ฉุกเฉิน ปลอดภัย “ในช่วงเวลาสำคัญ”
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.