Bangpakok Hospital

ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพโครงการหมู่บ้านบ้านชวนชื่น ประชาอุทิศ 113

8 พ.ย. 2563

เมื่อวันที่ 8 พ.ย.63 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลบางปะกอก3 จัดกิจกรรมออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นยังโครงการหมู่บ้านชวนชื่น ประชาอุทิศ113 เพื่อให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในโครงการทราบถึงสุขภาพของตัวเองในเบื้องต้น และ ได้รับคำแนะนำเพื่อดูแลตัวเองได้อย่างถูกวิธี รวมถึงสามารถเข้ารับการรักษาหากเกิดอาการผิดปกติได้ทันท่วงที ทั้งนี้ได้แนะนำสิทธิประโยชน์ประกันสังคมสำหรับผู้ประกันตนปี 2564 ของโรงพยาบาลฯ ให้กับผู้อยู่อาศัยในโครงการได้รับทราบและไว้ประกอบการพิจารณาเปลี่ยนสิทธิ์ประกันสังคมในปี 2564 ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบคุณโครงการหมู่บ้านชวนชื่น ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ รวมทั้งผู้อาศัยในโครงการทุกท่านที่ให้ความสนใจและเข้าร่วมรับบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นกับทางโรงพยาบาลฯ ในครั้งนี้ โรงพยาบาลบางปะกอก3ขอเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา โครงการหมู่บ้านใดในเขตพื้นที่ที่โรงพยาบาลฯกำหนด (พระประแดง, พระสมุทรเจดีย์, ทุ่งครุ,ประชาอุทิศ) สนใจสามารถประสานงานได้ที่ แผนกการตลาด โทร.0-2109-3111 ต่อ 2208


Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.