Bangpakok Hospital

อบรมความรู้ด้านสุขภาพแก่พนักงานบริษัท ไทยแฟชั่นพลาสติก จำกัด

26 พ.ย. 2563

ขอขอบคุณ บริษัท ไทยแฟชั่นพลาสติก จำกัด ที่ไว้วางใจเลือกให้โรงพยาบาลบางปะกอก 3ได้เข้าไปอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพแก่พนักงานในหัวข้อ“การปฐมพยาบาลและช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้น (CPR)” ทางโรงพยาบาลบางปะกอก 3 ขอเป็นส่วนหนึ่งในการแนะนำข้อมูลด้านการดูแลสุขภาพให้กับพนักงานทุก ๆ ท่านที่ได้เข้าอบรมสามารถนำไปปฎิบัติและรับมือเบื้องต้นกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างปลอดภัย

ศูนย์ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
BPK Hotline สายด่วน โทร. 1745
ฉุกเฉิน ปลอดภัย “ในช่วงเวลาสำคัญ”

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.