Bangpakok Hospital

ขอขอบคุณทุก ๆ แรงสนับสนุนในช่วง "โควิด-19"

20 พ.ค. 2564ขอขอบคุณทุก ๆ แรงสนับสนุนในช่วงวิกฤตโควิด-19

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ได้มีการรับมอบชุดหน้ากาก Face Shield (หน้ากากกันละออง) จาก รวมพลคนอุตสาหกรรมพลาสติก

ทางโรงพยาบาลบางปะกอก 3 ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงสำหรับการส่งมอบอุปกรณ์สนับสนุนทางการแพทย์ให้กับเจ้าหน้าที่และ บุคลากรของโรงพยาบาล เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานมา ณ โอกาสนี้

 

เราจะสู้ผ่านวิกฤต "โควิด-19" ไปด้วยกันGo to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.