Bangpakok Hospital

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ลงทะเบียนกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมฉีดวัคซีนทางเลือก

16 มิ.ย. 2564


โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ได้ขึ้นทะเบียนรายชื่อเป็นหนึ่งในโรงพยาบาล ฯ กับทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นที่เรียบร้อย สามารถให้บริการฉีดวัคซีน “ชิโนฟาร์ม” สำหรับกลุ่มลูกค้าประเภทองค์กร บริษัท หรือหน่วยงานเท่านั้น โดยองค์กร บริษัท หรือหน่วยงานจะต้องเป็นผู้ดำเนินการประสานงานกับทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โดยตรง เพื่อแจ้งความประสงค์และขอรับการจัดสรรวัคซีน

 

องค์กรและหน่วยงานสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอรับการจัดสรรวัคซีน “ซิโนฟาร์ม”

ผ่านระบบออนไลน์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ที่ https://vaccine.cra.ac.th

ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

 

ดูขั้นตอนการขอรับจัดสรรวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ระยะที่ 1 (สำหรับองค์กรและหน่วยงานเท่านั้น)

https://www.chulabhornhospital.com/Detail/87/ขั้นตอนการขอรับจัดสรรวัคซีนตัวเลือก_“ซิโนฟาร์ม”_ระยะที่_1

การยื่นเอกสารประกอบครบถ้วนจะทำให้กระบวนการพิจารณาจัดสรรวัคซีนสำหรับหน่วยงานท่านรวดเร็วขึ้น
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โทร 0- 2576-6833-35

 

สำหรับบุคคลทั่วไปในขณะนี้โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ยังไม่สามารถสั่งจองวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ให้ทุกท่านได้ทุกกรณี ตามข้อกำหนดการลงทะเบียนจองวัคซีนของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งเป็นระยะที่ 1 สำหรับ องค์กรและหน่วยงานเท่านั้น


หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดทางโรงพยาบาลบางปะกอก 3 จะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้ง

 

ติดตามข้อมูลความคืบหน้าเกี่ยวกับวัคซีนทางเลือกผ่านช่องทางออนไลน์ของโรงพยาบาลบางปะกอก 3 ได้ที่

Facebook  : https://www.facebook.com/bangpakok3

LINE Official Account :  https://page.line.me/947ptrfh

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 02-109-3111 กด 2208
แผนกการตลาด( เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์  08.00 – 18.00 น.)

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.