Bangpakok Hospital

เเพ็กเกจตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก


ชุดคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก 
ราคา 1,190 บาท

รายการตรวจ

1. ตรวจร่างกายโดยเเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
2. วัดความดันโลหิต ชีพจร น้ำหนัก ส่วนสูง vital sign
3. ตรวจมะเร็งต่อมลูกหมาก
หมายเหตุ :
1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว
2. กรณีที่มีการรักษาอื่นๆนอกจากเงื่อนไขที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม หรือ อาการแทรกซ้อนที่ไม่เกี่ยวข้องคิดค่าบริการส่วนเกินตามจริง
3. ราคาโปรโมชั่นนี้ใช้ได้เฉพาะที่โรงพยาบาลบางปะกอก3 เท่านั้น
4. ผู้เข้ารับบริการจะได้รับผลการตรวจเป็นแบบใบรายงานผล
5. เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนดและขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถาม-นัดหมายเข้ารับบริการ โทร. 02-109-3111 กด 0 โอเปอเรเตอร์
ราคานี้เฉพาะปี 2566 เท่านั้น

รู้เร็ว
รักษาเร็ว ควบคุมได้

 

ติดตามช่องทางออนไลน์อื่น ๆ ของโรงพยาบาลบางปะกอก 3

Facebook : https://www.facebook.com/bangpakok3

LINE O/A : https://page.line.me/947ptrfh

YouTube : https://shorturl.asia/qjUJc

TikTok : https://shorturl.asia/dP5Z0

 

จำนวน

ทำการชำระเงิน
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.