Bangpakok Hospital

แพ็กเกจตรวจสุขภาพก่อนวิวาห์ (ผู้หญิง)การตรวจร่างกายก่อนวิวาห์เปรียบเสมือนการวางแผนครอบครัวที่สำคัญ

เพื่อป้องกันการติดโรคที่สามารถติดต่อกันได้จากคู่สมรส

และป้องกันการแพร่เชื้อไปสู่ลูกน้อย ซึ่งพ่อแม่บางคนอาจเป็นพาหะโดยไม่รู้ตัว

ดังนั้นการเตรียมพร้อมก่อนมีชีวิตคู่จึงเป็นสิ่งสำคัญ

ขอแนะนำ #โปรแกรมชุดตรวจสุขภาพก่อนวิวาห์ ราคาผู้หญิง 2,650 บาท

หมายเหตุ :

  1. ราคาแพ็กเกจนี้เฉพาะปี 2567
  2. ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลบางปะกอก 3 แล้ว
  3. สอบถามนัดหมายเข้ารับบริการที่ 02-109-3111 กด 0 สอบถามโอเปอเรเตอร์
  4. สามารถใช้บริการได้ที่โรงพยาบาลบางปะกอก 3
  5. ผู้รับบริการจะได้รับผลการตรวจสุขภาพเป็นรูปเล่ม
  6. ไม่ต้องงดอาหารก่อนเข้ารับการตรวจ
 
**หากซื้อผ่านระบบออนไลน์ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี แต่สามารถโอนสิทธิ์คำสั่งซื้อให้บุคคลอื่นได้ **

ติดตามช่องทางออนไลน์อื่น ๆ ของโรงพยาบาลบางปะกอก 3

Facebook : https://www.facebook.com/bangpakok3

LINE O/A : https://page.line.me/947ptrfh

YouTube : https://shorturl.asia/qjUJc

TikTok : https://shorturl.asia/dP5Z0

จำนวน

ทำการชำระเงิน
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.