Bangpakok Hospital

ศูนย์สูติ-นรีเวช
ศูนย์สูติ-นรีเวช ให้บริการตรวจรักษาทางสูติ-นรีเวช การผ่าตัดทั่วไป การผ่าตัดส่องกล้องทางนรีเวช การผ่าตัดแก้ไขการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ในสตรี ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ การผ่าตัดมะเร็งของมดลูกและรังไข่ การตรวจหาความผิดปกติแต่กำเนิดของทารกในครรภ์ ตลอดจนถึงการตรวจหามะเร็งปากมดลูก และการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก พร้อมทั้งให้บริการ ฝากครรภ์และคลอดโดยสูติแพทย์ที่เชี่ยวชาญ มีแพทย์สูติ-นรีเวชพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

การนัดหมาย

  • เปิดทำการทุกวัน 08.00 - 20.00 น.
  • ศูนย์สูตินรีเวช ชั้น 1 โรงพยาบาลบางปะกอก 3

 

ติดต่อสอบถาม

  • โทร 0-2109-3111 ต่อ 1124 - 1125 แผนกสูตินรีเวช (เวลา 08.00 - 20.00 น.) หรือ กด 0 โอเปอเรเตอร์บริการ & หมอเฉพาะทาง

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.