Bangpakok Hospital

ศูนย์อายุรกรรม


ศูนย์อายุรกรรมให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วย ที่มีปัญหาสุขภาพทั่วไปผู้ป่วยที่มีภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลัน หรือเรื้อรังที่มีความซับซ้อนของโรค บริการให้คำปรึกษา แนะนำวางแผนการรักษา ฟื้นฟู และส่งเสริมสุขภาพ ด้วยทีมแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทีมพยาบาลที่ได้รับการอบรมตามมาตรฐานวิชาชีพ บริการที่สร้างความอบอุ่นประทับใจ เข้าใจความต้องการของผู้ป่วย พร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ มอบหนทางการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับคุณและครอบครัว

บริการและการรักษา
  • โรคทั่วไป
  • โรค NCDs (โรคที่เกิดจากพฤติกรรมเสี่ยง) เช่น โรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง
  • โรคระบบทางเดินหายใจ
  • โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
  • โรคระบบสมองและระบบประสาท
  • โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด
  • โรคมะเร็ง
  • โรคไต
การนัดหมาย
  • เปิดทำการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
  • ศูนย์อายุรกรรมชั้น 1   โรงพยาบาลบางปะกอก 3

ติดต่อสอบถาม

โทร. 0-2109-3111 กด 0 ติดต่อ โอเปอเรเตอร์


บริการ & หมอเฉพาะทาง

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.