Bangpakok Hospital

วีดีโอ

แพ็กเกจ Happy Kid แพ็กเกจวัคซีนหลัก ราคาพิเศษ

สร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกน้อย ด้วยวัคซีน เสริมสร้างภูมิต้านทาน เพิ่มความแข็งแรงอย่างสมวัย พบกับ . . แพ็กเกจ Happy Kid แพ็กเกจวัคซีนหลักราคาพิเศษ
ที่มีให้เลือกถึง 3 โปรแกรม ตามช่วงอายุของลูกน้อย
ราคา เริ่มต้นเพียง 5,700 บาท

สนใจเข้ารับบริการ
ติดต่อสอบถาม - ทำนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ
โทร.02-109-3111 ต่อ 1124-1125 แผนกกุมารเวชกรรม
เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00 – 20.00 น.

กดตะกร้าสั่งซื้อออนไลน์
ผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ได้แล้วตั้งแต่วันนี้


20 ก.ค. 2567

แพ็กเกจ Well Baby Vaccine วัคซีนเสริม สำหรับเด็กตั้งแต่ อายุ 2 เดือน ถึง 1 ปี 3 เดือน

เสริมสร้างภูมิคุ้มด้วยวัคซีน ป้องกันโรคร้าย ให้ลูกน้อยสุขภาพดี
ด้วยแพ็กเกจ Well Baby Vaccine วัคซีนเสริม
สำหรับเด็กตั้งแต่ อายุ 2 เดือน ถึง 1 ปี 3 เดือน

พบกับ . . แพ็กเกจวัคซีนราคาพิเศษ ที่มีให้เลือกถึง 3 รายการ
- วัคซีนป้องกันสุกใส
- วัคซีนโรต้า ป้องกันติดเชื้อไวรัสโรตา ป้องกันโรคท้องร่วง
- วัคซีนเด็ก IPD ป้องกันโรคปอดอักเสบ

สนใจเข้ารับบริการ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Website โรงพยาบาลบางปะกอก 3

ติดต่อสอบถาม- ทำนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ
โทร.02-109-3111 ต่อ 1124-1125 แผนกกุมารเวชกรรม
เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00 – 20.00 น.

ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นและสาระน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพ
ที่น่าสนใจอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ เพจ Facebook
โรงพยาบาล บางปะกอก 3


19 ก.ค. 2567

แพ็กเกจวัคซีนไข้เลือดออก สำหรับเด็ก อายุ 4 – 15 ปี

หยุดเจ้ายุงลายตัวร้าย สร้างเกราะ เสริมภูมิคุ้มกัน ลดความรุนแรงของโรค
ด้วย . . วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก แพ็กเกจสำหรับเด็ก อายุ 4 – 15 ปี
2 เข็ม ราคาพิเศษ 4,200 บาท จากราคาปกติ 5,805 บาท
*ราคานี้รวมค่าบริการ แต่ไม่รวมค่าแพทย์

สนใจเข้ารับบริการ นัดหมาย / สอบถาม – ปรึกษาเพิ่มเติม
ติดต่อแผนกกุมารเวชกรรม โทร. 02-109-3111 ต่อ 1124 - 1125
เปิดให้บริการทุกวัน เวลา : 08.00 – 20.00 น.

หรือกดตะกร้าสั่งซื้อออนไลน์
ผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลบางปะกอก 3ได้แล้วตั้งแต่วันนี้
17 ก.ค. 2567

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันโรค มือ เท้า ปาก สำหรับเด็ก

สร้างเกราะป้องกันให้ลูกน้อย ปลอดภัยจากเชื้อไวรัส
ป้องกันโรค มือ เท้า ปาก ด้วยวัคซีน
พบกับ . .
วัคซีนป้องกันโรคมือ เท้า ปาก : สำหรับเด็กอายุ 6 เดือน - 5 ปี
2 เข็ม ราคาพิเศษ 6,499 บาท (ราคาปกติ 7,005 บาท)
*ราคานี้รวมค่าบริการ แต่ไม่รวมค่าแพทย์

สนใจเข้ารับบริการ
นัดหมาย / สอบถาม – ปรึกษาเพิ่มเติม
ติดต่อแผนกกุมารเวชกรรม โทร. 02-109-3111 ต่อ 1124 - 1125
เปิดให้บริการทุกวัน เวลา : 08.00 – 20.00 น.

หรือ กดตะกร้าสั่งซื้อออนไลน์
ผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ได้แล้วตั้งแต่วันนี้


#โรงพยาบาลบางปะกอก3 #BPK3 #HeartofCareดูแลด้วยหัวใจ

16 ก.ค. 2567

แพ็กเกจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

Smart Mom & Smart Kid เราเข้าใจสุขภาพของผู้หญิงทุกช่วงวัย
โรงพยาบาลบางปะกอก 3 มอบแพ็กเกจสุขภาพที่เหมาะกับผู้หญิงแต่ละช่วงวัย
ราคาพิเศษ

พบกับ . .
แพ็กเกจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
ที่มีให้คุณเลือกมากถึง 4 โปรแกรม
ราคาเริ่มต้น เพียง 500 บาท

- แพ็กเกจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (CONVENTIONAL PAP Smear)
ราคา 500 บาท จากราคาปกติ 680 บาท

- แพ็กเกจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (CONVENTIONAL PAP Smear
พร้อมอัลตราซาวด์)
ราคา 1,300 บาท จากราคาปกติ 1,720 บาท

- คัดกรองมะเร็งปากมดลูก (THIN PREP PAP Smear)
ราคา 1,300 บาท จากราคาปกติ 1,975 บาท

- คัดกรองมะเร็งปากมดลูก (THIN PREP PAP Smear พร้อม อัลตราซาวด์)
ราคา 2,100 บาท จากราคาปกติ 3,015 บาท

สนใจเข้ารับบริการ นัดหมาย / สอบถาม – ปรึกษาเพิ่มเติม
ติดต่อแผนกสูตินรีเวชกรรม โทร. 02-109-3111 ต่อ 1124
เปิดให้บริการทุกวัน เวลา : 08.00 – 20.00 น.

หรือ กดตะกร้าสั่งซื้อออนไลน์ผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ได้แล้วตั้งแต่วันนี้
https://www.bangpakok3.com/package

ราคานี้หมดเขต 30 กันยายน 2567 เท่านั้น
1 ก.ค. 2567

แพ็กเกจ HPV Vaccine วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ชนิด 4 สายพันธุ์

Smart Mom & Smart Kid เราเข้าใจสุขภาพของผู้หญิงทุกช่วงวัย
โรงพยาบาลบางปะกอก 3 มอบแพ็กเกจสุขภาพที่เหมาะกับผู้หญิงแต่ละช่วงวัย
ราคาพิเศษ

พบกับ . . แพ็กเกจ HPV Vaccine วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก
วัคซีนชนิด 4 สายพันธุ์ (Gardasil)

ฉีดแล้วป้องกันเชื้อ HPV ได้ 90%
*ในผู้ที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ อายุไม่เกิน 26 ปี

- สำหรับเด็ก 9 – 14 ปี : แพ็กเกจ 2 เข็ม
ราคาพิเศษ 6,400 บาท (จากราคาปกติ 8,000 บาท)

- สำหรับผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป : แพ็กเกจ 3 เข็ม
ราคาพิเศษ 9,000 บาท (จากราคาปกติ 11,000 บาท)

ราคาโปรโมชั่นนี้ หมดเขต 30 กันยายน 2567 เท่านั้น

สนใจเข้ารับบริการ นัดหมาย / สอบถาม – ปรึกษาเพิ่มเติม
ติดต่อแผนกสูตินรีเวชกรรม โทร. 02-109-3111 ต่อ 1124
เปิดให้บริการทุกวัน เวลา : 08.00 – 20.00 น.

หรือ กดตะกร้าสั่งซื้อออนไลน์
ผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ได้แล้วตั้งแต่วันนี้


1 ก.ค. 2567

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ Normal Health 2 ซื้อคู่ถูกว่า

Smart Mom and Smart Kid เราเข้าใจสุขภาพของผู้หญิงทุกช่วงวัย
พบกับ . . แพ็กเกจสุขภาพจากโรงพยาบาลบางปะกอก 3

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ Normal Health 2 ซื้อคู่ถูกว่า
ได้ตรวจสุขภาพมากถึง 14 รายการ
ราคาสำหรับ 1 ท่าน : 2,120บาท จากราคาปกติ 4,240 บาท
ราคาสำหรับ 2 ท่าน : 3,890บาท จากราคาปกติ 8,480 บาท
ซื้อคู่ ช่วยให้คุณประหยัดได้ ถึง 4,590 บาท

ราคานี้หมดเขต 30 กันยายน 2567 เท่านั้น

สนใจซื้อแพ็กเกจ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์โรงพยาบาลบางปะกอก 3
https://www.bangpakok3.com/package

Walk In ติดต่อ แผนก OPD Premium (เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00 - 20.00 น.)
สอบถามโทร. 02 – 109 - 3111 ต่อ 1534

ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นและสาระน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพที่น่าสนใจอื่น ๆ เพิ่มเติม
ได้ที่ เพจ Facebook โรงพยาบาล บางปะกอก 3
https://www.facebook.com/bangpakok3
1 ก.ค. 2567

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ รายการตรวจเฉพาะทางสำหรับคุณผู้หญิง 4 รายการ

Smart Mom and Smart Kid เราเข้าใจสุขภาพของผู้หญิงทุกช่วงวัย
พบกับ . . แพ็กเกจสุขภาพจากโรงพยาบาลบางปะกอก 3

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ
รายการตรวจเฉพาะทางสำหรับคุณผู้หญิง 4 รายการ

ซื้อคู่ถูกว่า
ราคาสำหรับ 1 ท่าน : 1,390บาท จากราคาปกติ 1,720 บาท
ราคาสำหรับ 2 ท่าน : 2,490บาท จากราคาปกติ 3,440 บาท
ซื้อคู่ ช่วยให้คุณประหยัดได้ 950 บาท

ราคานี้หมดเขต 30 กันยายน 2567 เท่านั้น

สนใจซื้อแพ็กเกจ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์โรงพยาบาลบางปะกอก 3
https://www.bangpakok3.com/package


Walk In ติดต่อ แผนก OPD Premium (เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00 - 20.00 น.)
สอบถามโทร. 02 – 109 - 3111 ต่อ 1534

ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นและสารระน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพที่น่าสนใจอื่น ๆ เพิ่มเติม
ได้ที่ เพจ Facebook โรงพยาบาล บางปะกอก 3
https://www.facebook.com/bangpakok3

1 ก.ค. 2567

แพ็กเกจฝากครรภ์ (แบ่งชำระนาน 3 เดือน)

พบกับ . . แพ็กเกจสุขภาพเพื่อเตรียมความพร้อมให้คุณแม่ทุกช่วงวัย
จากโรงพยาบาลบางปะกอก 3

Smart Mom and Smart Kid
แพ็กเกจฝากครรภ์ ราคา 13,000 บาท
ที่ให้คุณแบ่งจ่ายได้ ช่วยให้สบายกระเป๋า นานถึง 3 เดือน

ชำระครั้งที่ 1 : 8,000 บาท
ชำระครั้งที่ 2 และ 3 ครั้งละ: 2,500 บาท
แบ่งชำระได้ทั้งเงินสดและบัตรเครดิต

สนใจแพ็กเกจฝากครรภ์
ติดต่อแผนกสูตินรีเวชกรรม โทร. 02 – 109 – 3111 ต่อ 1124 – 1125
อ่านรายะลเอียดเพิ่มเติม
https://www.bangpakok3.com/package/vi...


1 ก.ค. 2567

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.