Bangpakok Hospital

วีดีโอ

ออกหน่วยให้บริการด้านสุขภาพในการแข่งขันกีฬากอล์ฟการกุศล “ ปันรัก ปันสุข ”

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ออกหน่วยให้บริการสนับสนุนหน่วยปฐมพยาบาลและคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นฟรี ในการแข่งขันกีฬากอล์ฟการกุศล “ ปันรัก ปันสุข ” ครั้งที่ 1/2566 ณ สนามกรีน วัลเลย์ คันทรี คลับ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566

นอกจากนี้โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ยังได้ร่วมสมทบทุนในการจัดงานพร้อมทั้งจัดกิจกรรมมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้ที่สนใจเข้ารับบริการ

ขอขอบคุณสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นผู้จัดงานในครั้งนี้เป็นอย่างสูงที่ได้ให้เกียรติให้โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลในครั้งนี้
23 มี.ค. 2566

ออกหน่วยให้บริการด้านสุขภาพ ณ สำนักงานประกันสังคม สาขาพระประแดง

เมื่อวันที่ 13-14 มีนาคม 2566 โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ออกหน่วยให้บริการด้านสุขภาพ โดยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่าย ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ สาขาพระประแดง เพื่อสนับสนุนการประชุมให้ความรู้งานประกันสังคม โดยมีตัวแทนจากสถานประกอบการและบริษัทต่าง ๆ ในเขตพื้นที่อำเภอพระประแดงเข้าร่วมการประชุม

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ขอขอบคุณสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ สาขาพระประแดง ที่ไว้วางใจและเลือกให้โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
13 มี.ค. 2566

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 เข้าร่วมกิจกรรม BPK Vaccine Booster

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โรงพยาบาลบางปะกอก 3 เข้าร่วมกิจกรรม BPK Vaccine Booster "เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีน" จัดโดยโรงพยาบาลบางปะกอก 8 และโรงพยาบาลในเครือฯ ร่วมกับ Central Rama 2 เปิดจุดบริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มกระตุ้น เพื่อป้องกันโควิด-19 ฟรี ให้กับประชาชน โดยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่าย

โดยโรงพยาบาลบางปะกอก 3 และโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก - ปิยะเวทได้มีการกิจกรรมเกมต่าง ๆ มากมาย และแจกของรางวัลที่ระลึก

และต้องขอขอบคุณ Central Rama 2 เป็นอย่างสูงที่อำนวยสถานที่ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
9 มี.ค. 2566

กิจกรรมฉลองวันสตรีสากล “International Women’s Day 2023”

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 จัดกิจกรรมฉลองวันสตรีสากล 8 มีนาคม 2566 ร่วมส่งเสริมศักยภาพผู้หญิงและการมีโอกาสที่เท่าเทียมกันของทุกคน และสนับสนุนส่งเสริมการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน ผ่านแคมเปญ “International Women’s Day 2023” โดยสนับสนุนรณรงค์ให้ผู้หญิงเข้ารับการตรวจคัดกรองและรับวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก
8 มี.ค. 2566

ออกหน่วยสนับสนุนการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพและบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นฟรี ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทรงคนอง

ในวันนี้ 22 กุมภาพันธ์ 2566 โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ออกหน่วยสนับสนุนการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพและบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นฟรี ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ ตำบลทรงคนอง ประจำปีงบประมาณ 2566

ขอขอบคุณ คุณวรรณภา สุขคง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ และคณะเจ้าหน้าที่ รวมทั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง นายวัชระ เติมวรรธนภัทร์ ที่ไว้วางใจเลือกให้โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมด้านสุขภาพแก่ชุมชนในครั้งนี้
22 ก.พ. 2566

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 พร้อมสนับสนุนและส่งเสริมด้านสุขภาพของชุมชนอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ ในงานพระธรรมเทศนา โดยพระผู้ทรงพระไตรปิฏก จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สำหรับทั้งพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวเมียนมา

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 พร้อมสนับสนุนและส่งเสริมด้านสุขภาพของชุมชนอย่างยั่งยืน

5 ก.พ. 2566

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ออกหน่วยวันคนพิการสากลจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2566 โรงพยาบาลบางปะกอก 3 เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงาน #วันคนพิการสากลจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2565 “การปฏิรูปสู่การพัฒนาเพื่อคนทั้งมวล : พลังนวัตกรรมสู่โลกที่เข้าถึงได้และเป็นธรรม” ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

โดยมีคุณนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) จังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน และคุณสุนทร ปานแสงทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
.
ต้องขอขอบคุณสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงจังหวัดสมุทรปราการ ที่ไว้วางใจให้โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ได้ร่วมเป็นส่วนในงานกิจกรรมดี ๆ เช่นนี้ โดยโรงพยาบาลบางปะกอก 3 ได้สนับสนุนหน่วยปฐมพยาบาลและคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น ร่วมทั้งจัดกิจกรรมแจกของรางวัลให้แก่ผู้ร่วมงานฟรี

เรามุ่งมั่นพัฒนาส่งเสริมด้านสุขภาพของชุมชนอย่างยั่งยืน
22 ม.ค. 2566

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน “งานสมโภช 200 ปี” วัดโปรดเกศเชษฐาราม

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน “งานสมโภช 200 ปี” วัดโปรดเกศเชษฐาราม เมื่อวันที่ 17 - 19 มกราคม 2565
โดยโรงพยาบาลบางปะกอก 3 ได้ร่วมทำบุญถวายปัจจัยให้แก่วัดเป็นเงินจำนวน 10,000 บาท พร้อมสนับสนุนให้บริการด้านการแพทย์ และจัดกิจกรรมแจกของรางวัลที่ระลึก เพื่อมอบความสุขให้แก่ชาวพระประแดงร่วมสนุกกับกิจกรรมและเข้ารับบริการฟรี ไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

19 ม.ค. 2566

บันทึกภาพ : การจับสลากเพื่อมอบรางวัล สำหรับแฟนตัวยง Top Fan Page Facebook BPK 3

ประกาศผลรางวัล สำหรับ "แฟนตัวยง" Top Fan #BPK3
รายละเอียดการเข้ารับของรางวัล
เริ่มติดต่อของรางวัลตั้งแต่วันพุธ ที่ 11 พฤศจิกายน 2566
รายงานตัวผ่านทาง Inbox ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 19.00 น. เพื่อนัดหมายเข้ารับของรางวัล ณ อาคารคลินิกบางปะกอกเวชกรรม ชั้น 3 โรงพยาบาลบางปะกอก 3

เงื่อนไข :
1. ของรางวัลทุกรางวัลสามารถโอนสิทธิ์ได้ โดยแจ้งล่วงหน้าผ่านทาง Inbox
2. Gift Voucher ทุกรางวัล สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่วันที่รับรางวัล และสิ้นสุด 31 มีนาคม 2566 เท่านั้น
3. ปิดรับรายงานตัวเพื่อรับของรางวัล 21 มกราคม 2566 เวลา 15.00 น. หากไม่รายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่า สละสิทธิ์
*ขอสงวนสิทธิ์กำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ เป็นไปตามที่ รพ. กำหนด
เพลง
9 ม.ค. 2566

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.