Bangpakok Hospital

แพคเกจ

ตรวจปอด ก่อนเสี่ยง...กับโปรแกรมตรวจสุขภาพปอด

ราคา 990 บาท
(เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ. กำหนด)

แพ็กเกจคัดกรองมะเร็งปอด

ราคา 6,590 บาท
(เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ. กำหนด)

แพ็กเกจคัดกรองมะเร็งปอด Low Dose CT Chest Screening

ราคา 5,900 บาท
(เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ.กำหนด)

แพ็กเกจคัดกรองมะเร็งตับ

ราคาเริ่มต้น 1,190 บาท
(เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ.กำหนด)

แพ็กเกจตรวจสุขภาพตับ

ราคา 4,590 บาท
(เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ.กำหนด)

แพ็กเกจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบี

ราคาเริ่มต้น 1,190 บาท
(เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ.กำหนด)

แพ็กเกจคัดกรองมะเร็งลำไส้

ราคาเริ่มต้น 1,190 บาท
(เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ.กำหนด)

เเพ็กเกจตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก

ราคา 1,190 บาท
(เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ.กำหนด)

แพ็กเกจตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็ง (ผู้หญิง)

ราคา 7,990 บาท
(เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ.กำหนด)

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.