Bangpakok Hospital

แพคเกจ

แพ็กเกจ ดูแลผู้สูงอายุ Senior Care Wellness

ราคาเริ่มต้น 3,500 บาท
(เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ. กำหนด)

แพ็กเกจตรวจสุขภาพการนอนหลับ (Sleep test) สิทธิประกันสังคม

แพ็กเกจตรวจสุขภาพการนอนหลับ (Sleep test) พักห้อง VIP ราคาพิเศษสำหรับผู้ที่มีสิทธิประกันสังคมทุกสถานพยาบาล

แพ็กเกจตรวจสุขภาพการนอนหลับ (Sleep Test) แบบใช้เครื่อง CPAP สิทธิประกันสังคม

แพ็กเกจตรวจสุขภาพการนอนหลับ (Sleep Test) แบบใช้เครื่อง CPAP พักห้อง VIP ราคานี้สำหรับผู้ที่สิทธิประกันสังคมทุกสถานพยาบาล

แพ็กเกจตรวจสุขภาพการนอนหลับ Sleep Test สิทธิ์ทั่วไป

แพ็กเกจตรวจสุขภาพการนอนหลับ Sleep Test พักห้อง VIP ราคาพิเศษ สำหรับสิทธิ์ทั่วไป (ชำระเงินเอง)

แพ็กเกจตรวจสุขภาพการนอนหลับ Sleep Test แบบใช้เครื่อง CPAP สิทธิ์ทั่วไป

แพ็กเกจตรวจสุขภาพการนอนหลับ Sleep Test แบบใช้เครื่อง CPAP พักห้อง VIP ราคาพิเศษ สำหรับสิทธิ์ทั่วไป (ชำระเงินเอง)

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี Smile Healthy Plus ราคาพิเศษ

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ร่วมกับบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มอบสิทธิพิเศษในการดูแลด้านสุขภาพ เอกสิทธิ์...เฉพาะสำหรับสมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 เปิดบริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างชาติ

สัญชาติ เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา ราคา 500 บาท ตลอดปี 2566

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.