Bangpakok Hospital

แพคเกจ

แพ็กเกจฝากครรภ์(เหมาจ่าย)

ราคา 13,000 บาท
(เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ.กำหนด)

แพ็กเกจฝากครรภ์(แบ่งชำระ 3 เดือน)

ราคา 13,000 บาท
(เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ.กำหนด)

แพ็กเกจคลอดเหมาจ่าย

ราคาเริ่มต้น 15,000 บาท
(เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ.กำหนด)

วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก

ราคา 890 บาท
(เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ.กำหนด)

วัคซีนป้องกันสุกใส

ราคา 1,350 บาท
(เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ.กำหนด)

วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี (Hepatitis B) จำนวน 3 เข็ม

ราคา 1,660 บาท
(เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ.กำหนด)

วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ 13 สายพันธุ์

ราคา 3,190 บาท
(เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ.กำหนด)

วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก (สำหรับเด็ก)

ราคา 4,200 บาท
(เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ.กำหนด)

วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก

ราคา 4,200 บาท
(เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ.กำหนด)

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.