Bangpakok Hospital

แพคเกจ

วัคซีนป้องกันโรคมือ เท้า ปาก

ราคา 6,499 บาท
(เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ.กำหนด)

แพ็กเกจตรวจสุขภาพก่อนวิวาห์ (ผู้ชาย)

ราคา 2,290 บาท
(เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ.กำหนด)

แพ็กเกจตรวจสุขภาพก่อนวิวาห์ (ผู้หญิง)

ราคา 2,650 บาท
(เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ.กำหนด)

แพ็กเกจตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็ง (ผู้หญิง)

ราคา 7,990 บาท
(เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ.กำหนด)

แพ็กเกจตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็ง (ผู้ชาย)

ราคา 5,690 บาท
(เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ.กำหนด)

แพ็กเกจตรวจสุขภาพเบาหวาน

ราคา 2,999 บาท
(เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ.กำหนด)

แพ็กเกจตรวจสุขภาพไต

ราคา 3,890 บาท
(เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ.กำหนด)

แพ็กเกจตรวจสุขภาพไทรอยด์

ราคา 4,590 บาท
(เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ.กำหนด)

แพ็กเกจวัคซีนเด็ก Happy Kid I

ราคา 5,700 บาท
(เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ. กำหนด)

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.