Bangpakok Hospital

ข่าวสาร

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ออกหน่วยตรวจสุขภาพเชิงรุกร่วมกับอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 จัดกิจกรรมออกหน่วยตรวจสุขภาพ ภายใต้โครงการตรวจสุขภาพเชิงรุก บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กับสำนักงานประกันสังคม และสปสช.

23 พ.ค. 2567
อ่าน

ประกาศ เรื่อง การทำลายเวชระเบียนประวัติการรักษาผู้ป่วย

เนื่องด้วย โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ได้กำหนดให้มีการเก็บรักษาแฟ้มเวชระเบียน ซึ่งโรงพยาบาลฯ ได้เก็บรักษาจนครบกำหนดระยะเวลาในการทำลาย ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2566

15 มิ.ย. 2566
อ่าน

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 เปิดให้บริการ “ผ่าตัดต้อกระจก” ฟรี สำหรับผู้ประกันตนประกันสังคม

เพื่อให้ผู้ประกันตนประกันสังคมได้เข้าถึงการรักษาจากโรคต้อกระจกได้รวดเร็ว ลดเวลารอคอย โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรับบริการ

26 พ.ค. 2566
อ่าน

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 เปิดตลาดออนไลน์

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 เปิดตลาดออนไลน์ ชูแพ็กเกจตรวจสุขภาพและตรวจคัดกรองโรคยอดฮิตคนยุคนี้ ซื้อ-ทำนัดได้ผ่าน HDmall

26 เม.ย. 2566
อ่าน

เมืองไทยประกันชีวิต จับมือ โรงพยาบาลในเครือบางปะกอก

เมืองไทยประกันชีวิต จับมือ โรงพยาบาลในเครือบางปะกอก
เปิดตัวแคมเปญ “Health Solution” เพิ่มทางเลือกด้านการดูแลสุขภาพ เพื่อการสร้างสุขภาพดีอย่างยั่งยืน

24 เม.ย. 2566
อ่าน

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 สืบสานประเพณีไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2566

โดยมีการจัดกิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำผู้ใหญ่เพื่อเป็นสิริมงคลในวันปีใหม่ไทย

12 เม.ย. 2566
อ่าน

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 กิจกรรม “Big Cleaning Day”

เพื่อรักษาความสะอาดเรียบร้อย สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีภายในพื้นที่โรงพยาบาล พร้อมสนับสนุนปฏิบัติตามหลักนโยบาย 7 ส. ของโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก-ปิยะเวท

11 เม.ย. 2566
อ่าน

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ออกหน่วยให้บริการในงานสักการะ ปิดทองพระพุทธสิหิงค์ วัดโมกข์

ขอขอบคุณ วัดโมกข์เป็นอย่างสูงที่ได้ไว้วางใจให้โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานทำบุญประจำปีในครั้งนี้

6 เม.ย. 2566
อ่าน

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ออกหน่วยสนับสนุนการแข่งขันกีฬากอล์ฟการกุศล “ ปันรัก ปันสุข ”

ขอขอบคุณสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาค ที่ได้ให้เกียรติให้โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลในครั้งนี้

23 มี.ค. 2566
อ่าน
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.