Bangpakok Hospital

ข่าวสาร

รับมอบชุดของเยี่ยม จากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ สาขาพระประแดง

เนื่องด้วยในวันที่ 13 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเษศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทางสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ สาขาพระประแดง จึงได้มีกิจกรรมดำเนินการเข้าเยี่ยมผู้ประกันตนสิทธิประกันสังคมที่พักรักษากับรพ. บางปะกอก 3

12 ต.ค. 2564
อ่าน

“ตรวจโควิด-19 เชิงรุก เพื่อชุมชน สนับสนุนโดย บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2564 รพ.บางปะกอก 3 ได้ออกหน่วย จัดตั้งจุดบริการ “ตรวจโควิด-19 เชิงรุก

24 ก.ย. 2564
อ่าน

ออกหน่วย “ตรวจหาเชื้อโควิด แบบ Delivery ATK for COVID-19”

ขอขอบคุณ บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)

17 ก.ย. 2564
อ่าน

จบลงด้วยดี สำหรับการร่วมออกหน่วย ณ ช่างชุ่ย

ขอขอบคุณสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 ที่ได้ให้รพ. บางปะกอก 3 ร่วมออกหน่วยและให้บริการทางการแพทย์

7 ก.ค. 2564
อ่าน

ประกาศ งดเยี่ยมและงดของเยี่ยมทุกชนิด

เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย

7 ก.ค. 2564
อ่าน

พนักงานนักดับเพลิง เทศบาลเมืองลัดหลวงรับมอบดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทาน

พนักงานนักดับเพลิงที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ดับเพลิงโรงงานหมิงตี้ เคมิคอล จำกัด รับมอบดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทาน

6 ก.ค. 2564
อ่าน

จัดตั้งจุดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ เทศบาลเมืองลัดหลวง

สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้รพ.บางปะกอก 3 จัดตั้งจุดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สำหรับบุคลากรทางการศึกษา และพระภิกษุสงฆ์ ที่ลงทะเบียนผ่านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

5 ก.ค. 2564
อ่าน

ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม”

ขอขอบคุณบริษัทภัทราโฮม จำกัด ที่เลือกใช้บริการฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันโควิด-19 กับทางโรงพยาบาลบางปะกอก 3

29 มิ.ย. 2564
อ่าน

ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม”

ขอขอบคุณบริษัท ไทยมาสเตอร์แพค จำกัด ที่เลือกใช้บริการฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันโควิด-19 กับทางโรงพยาบาลบางปะกอก 3

28 มิ.ย. 2564
อ่าน
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.