Bangpakok Hospital

ข่าวสาร

โครงการ "ให้บุญรักษา" ณ วัดไตรมิตรวราราม

รพ.บางปะกอก 3 ได้ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์

29 มิ.ย. 2563
อ่าน

ขอขอบคุณห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวอาหลั่ยพาร์ทเซ็นเตอร์

เลือกให้โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ได้ช่วยดูแลและให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ถึงสถานที่ทำงาน

25 มิ.ย. 2563
อ่าน

โครงการ "ให้บุญรักษา" ณ วัดคู่สร้าง

รพ.บางปะกอก 3 ได้ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์และภิกษุณี

25 มิ.ย. 2563
อ่าน

ขอขอบคุณบริษัท ยางไทยสัตยา (1999) จำกัด

เลือกให้โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ได้ช่วยดูแลและให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ถึงสถานที่ทำงาน

19 มิ.ย. 2563
อ่าน

โครงการ "ให้บุญรักษา" ณ วัดครุใน

รพ.บางปะกอก 3 ได้ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์

19 มิ.ย. 2563
อ่าน

โครงการ "ให้บุญรักษา" ณ วัดครุนอก

รพ. บางปะกอก 3 ออกหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์

18 มิ.ย. 2563
อ่าน

รพ. บางปะกอก 3 สนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ ให้แก่ตำรวจทางหลวงพระประแดง

เราตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจกรมทางหลวงมาโดยตลอด

11 มิ.ย. 2563
อ่าน

ขอขอบคุณทุก ๆ แรงสนับสนุนในช่วงวิกฤต

ขอขอบคุณทุก ๆ แรงสนับสนุนในช่วงวิกฤต "โควิด-19" จาก มดอาสา KMUTT

25 พ.ค. 2563
อ่าน

Telemedicine BPKConnect แอปเดียวจบครบเรื่องสุขภาพ

Telemedicine BPKConnect
แอปเดียวจบครบเรื่องสุขภาพ

18 พ.ค. 2563
อ่าน
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.