Bangpakok Hospital

ข่าวสาร

จัดการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพแก่พนักงานในหัวข้อ “การปฐมพยาบาลและการฟื้นคืนชีพ CPR”

จัดการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพแก่พนักงานในหัวข้อ “การปฐมพยาบาลและการฟื้นคืนชีพ CPR” ให้กับ
บริษัท BKJ Engineering จำกัด

13 ก.ย. 2563
อ่าน

กิจกรรมออกหน่วยตรวจสุขภาพโครงการบ้าน

ภาพกิจกรรมออกหน่วยตรวจสุขภาพ หมู่บ้านมัณฑนาประชาอุทิศ 129

16 ส.ค. 2563
อ่าน

อบรมการปฐมพยาบาลและการฟื้นคืนชีพ CPR

อบรมการปฐมพยาบาลและการฟื้นคืนชีพ CPR บริษัทคู่ค้า(บริษัท บริษัท เพ็นเค จำกัด)

5 ส.ค. 2563
อ่าน

โครงการ "ให้บุญรักษา" ณ วัดแค

รพ.บางปะกอก 3 ได้ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์และภิกษุณี

30 ก.ค. 2563
อ่าน

กิจกรรมออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น

โครงการหมู่บ้านธนารินทร์ ทาวน์โฮม 4 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

19 ก.ค. 2563
อ่าน

หมดกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาลจากช่วงสถานการณ์วิกฤต "โควิด-19"

ขยายเวลา จนถึงสิ้นปี 2563

16 ก.ค. 2563
อ่าน

การอบรม “การปฐมพยาบาลและการฟื้นคืนชีพ CRR” ให้แก่สถานประกอบการ

ขอขอบคุณบริษัท บริษัท คิงส์ มิลลิ่ง จำกัด

15 ก.ค. 2563
อ่าน

กิจกรรมออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น

ณ โครงการหมู่บ้านสราญสิริ (ประชาอุทิศ-สุขสวัสดิ์) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

12 ก.ค. 2563
อ่าน

การอบรม “การปฐมพยาบาลและการฟื้นคืนชีพ CRR” ให้แก่สถานประกอบการ

ขอขอบคุณบริษัท คิงส์ เทคโนมิกซ์ จำกัด

1 ก.ค. 2563
อ่าน
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.