Bangpakok Hospital

ข่าวสาร

ขอขอบคุณทุก ๆ แรงสนับสนุนในช่วงวิกฤต

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 โรงพยาบาลบางปะกอก 3 รับมอบหน้ากากอนามัย จากบริษัท โอวอะไหล่กรุ๊ป จำกัด และบริษัทศูนย์การแพทย์ผิวหนังกรุงเทพ จำกัด

10 เม.ย. 2563
อ่าน

ขอขอบคุณทุก ๆ แรงสนับสนุนในช่วงวิกฤต

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ขอขอบคุณทุก ๆ แรงสนับสนุนในช่วงวิกฤต "โควิด-19"
เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2563 โรงพยาบาลบางปะกอก 3 รับมอบชุดหน้ากาก Face Shield (หน้ากากกันละออง) จากบริษัท ศตวรรษพลาสติก จำกัด

6 เม.ย. 2563
อ่าน

ขอขอบคุณทุก ๆ แรงสนับสนุนในช่วงวิกฤต "โควิด-19"

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ได้มีการรับมอบชุดหน้ากาก Face Shield (หน้ากากกันละออง) จากบริษัท คร็อพ ซายน์ จำกัด

3 เม.ย. 2563
อ่าน

มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ของโรงพยาบาลบางปะกอก 3

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ได้มีมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 เพื่อให้ผู้เข้ารับบริการมั่นใจในการดูแลรักษาและป้องกันของโรงพยาบาลบางปะกอก 3 ว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล

3 เม.ย. 2563
อ่าน

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ขอแจ้งงดให้บริการรักษาฟันบางประเภทชั่วคราว

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ขอแจ้งงดให้บริการรักษาฟันบางประเภทชั่วคราว

1 เม.ย. 2563
อ่าน

ขอขอบคุณทุก ๆ แรงสนับสนุนในช่วงวิกฤต

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 โรงพยาบาลบางปะกอก 3 รับมอบหน้ากากอนามัย จากบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

31 มี.ค. 2563
อ่าน

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 พร้อมรับมือกับสถานการณ์ "โควิด-19"

เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับทุกท่านที่เข้าใช้บริการที่โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทางโรงพยาบาลมีมาตราการและการเตรียมความพร้อมรับมือซ้อมแผนรับผู้ป่วยโควิด-19 เสมือนจริง

28 มี.ค. 2563
อ่าน

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ร่วมรณรงค์ 'อยู่บ้าน-หยุดเชื้อ-เพื่อชาติ'

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทางโรงพยาบาลบางปะกอก 3 จึงร่วมรณรงค์ 'อยู่บ้าน-หยุดเชื้อ-เพื่อชาติ'

26 มี.ค. 2563
อ่าน

ประกาศ ขอความร่วมมือ งดเยี่ยม ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563

ประกาศของทางโรงพยาบาลบางปะกอก 3

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น เพื่อลดการแพร่เชื้อและเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

จึงขอความร่วมมือ งดเยี่ยม ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563

24 มี.ค. 2563
อ่าน
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.