Bangpakok Hospital

ข่าวสาร

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 พร้อมสนับสนุนและส่งเสริมด้านสุขภาพของชุมชนอย่างยั่งยืน

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ออกหน่วยสนับสนุนด้านสุขภาพ ในกิจกรรมเนื่องในวาระครบครบ 54 ปี โครงการพัฒนาพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน

31 ม.ค. 2566
อ่าน

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ออกหน่วยสนับสนุนการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 พร้อมสนับสนุนและส่งเสริมด้านสุขภาพของชุมชนอย่างยั่งยืน

28 ม.ค. 2566
อ่าน

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงาน วันคนพิการสากลจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2565

ขอขอบคุณสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงจังหวัดสมุทรปราการที่ไว้วางใจให้โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ได้ร่วมเป็นส่วนในงานกิจกรรมดี ๆ

22 ม.ค. 2566
อ่าน

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน “งานสมโภช 200 ปี” วัดโปรดเกศเชษฐาราม

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 สนับสนุนให้บริการด้านการแพทย์ และจัดกิจกรรมแจกของรางวัลที่ระลึก เพื่อมอบความสุขให้แก่ชาวพระประแดง

19 ม.ค. 2566
อ่าน

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ร่วมกับเทศบาลเมืองพระประแดง สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมด้านสุขภาพแก่ชุมชนชาวพระประแดงอย่างยั่งยืน

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ร่วมกับเทศบาลเมืองพระประแดง สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมด้านสุขภาพ ทั้ง 3 โครงการ เพื่อให้บริการด้านสุขภาพแก่ชุมชนชาวพระประแดงอย่างยั่งยืน

1 ธ.ค. 2565
Bangpakok 3 Hospital อ่าน

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 จัดทีมออกหน่วยปฐมพยาบาล ในงานการแสดงคอนเสิร์ตวงดนตรีเสก โลโซ ที่จัดโดยชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบางยอ

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 โรงพยาบาลบางปะกอก 3 จัดทีมออกหน่วยปฐมพยาบาล ให้ในงานการแสดงคอนเสิร์ตวงดนตรีเสก โลโซ ที่จัดโดยชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบางยอ

30 พ.ย. 2565
อ่าน

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 สนับสนุนทีมปฐมพยาบาลในงาน "ประตูเชื่อมสุข สะพานร่วมใจ เพราะพระบริบาล ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2565 โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงาน “ประตูเชื่อมสุข สะพานร่วมใจ เพราะพระบริบาล ครั้งที่ 3

25 พ.ย. 2565
อ่าน

มีสิทธิ ต้องใช้ให้คุ้ม ก่อนหมดปี!!!

มีสิทธิ ต้องใช้ให้คุ้ม ก่อนหมดปี!!!
ผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา 33 และ มาตรา 39 อย่าลืมมาใช้สิทธิประกันสังคม

21 พ.ย. 2565
อ่าน

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้ง 27 ปี

โรงพยาบาลบางปะกอก3 จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้งโรงพยาบาลฯ 27 ปี โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการจากโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก – ปิยะเวท ให้เกียรติ เข้าร่วมงาน

14 พ.ย. 2565
อ่าน
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.