Bangpakok Hospital

ข่าวสาร

เปิดลงทะเบียนจองคิวออนไลน์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด รอบ 4

เพื่อเข้ารับบริการในวันที่ 7 - 12 กุมภาพันธ์ 2565 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

5 ก.พ. 2565
อ่าน

มอบของเยี่ยมให้กับผู้ป่วย เทศกาลตรุษจีน

ร่วมกันอวยพร ขอให้ผู้ป่วยทุกท่าน มีสุขภาพแข็งแรง หายเจ็บป่วย และมีความสุขในเทศกาลตรุษจีน

2 ก.พ. 2565
อ่าน

เปิดลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ออนไลน์ ( Online ) รอบ 3

เพื่อเข้ารับบริการ 1 – 5 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 - 15.00 น.

28 ม.ค. 2565
อ่าน

เปิดลงทะเบียนจองคิวออนไลน์ Online ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 รอบ 2

สามารถเลือกวัน-เวลาเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่วันที่ 25 - 31 มกราคม 2565

21 ม.ค. 2565
อ่าน

งานแถลงข่าว การร่วมลงนามทำสัญญาให้ความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัท ทีเอ็นเอช สหคลินิก

เราพร้อมให้ความร่วมมือ เพื่อสู้วิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน

20 ม.ค. 2565
อ่าน

ออกหน่วยให้บริการตรวจ ATK ณ บริษัทคาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ขอขอบคุณบริษัทคาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นอย่างสูง ที่ไว้วางใจและเลือกใช้บริการกับโรงพยาบาลบางปะกอก 3

17 ม.ค. 2565
อ่าน

เปิดลงทะเบียนจองคิวออนไลน์ Online ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

สามารถเลือกวัน-เวลาเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่วันที่ 14-22 มกราคม 2565

13 ม.ค. 2565
อ่าน

13 มกราคม ปิดให้บริการ "ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด" แบบ Walk in เพื่อปรับปรุงระบบการให้บริการ

โดยจะมีการเปิดลงทะเบียน ผ่านช่องทาง Online และ Walk in รับบัตรคิวล่วงหน้า เพื่อลดความแออัดและรักษามาตรการ ก า ร เ ว้ น ร ะ ย ะ ห่ า ง

10 ม.ค. 2565
อ่าน

กลุ่มเป้าหมายและแนวทางการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด ตามนโยบายการจัดสรรวัคซีนของจังหวัดสมุทรปราการ

ประกาศ ณ 8 มกราคม

8 ม.ค. 2565
อ่าน
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.