Bangpakok Hospital

ข่าวสาร

พญ.เจรียง จันทรกมล มอบของขวัญปีใหม่แสดงความห่วงใย

เนื่องด้วยโอกาสเทศกาลปีใหม่ พญ.เจรียง จันทรกมล จึงได้มอบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารให้แก่แพทย์

22 ธ.ค. 2564
อ่าน

กิจกรรม “ฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น และการฝึกซ้อมดับเพลิงอพยพหนีไฟประจำปี 2564”

ขอขอบคุณเทศบาลเมืองลัดหลวง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกท่านเป็นอย่างสูง

15 ธ.ค. 2564
อ่าน

อบรมเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพและการปฐมพยาบาลให้กับพนักงานบริษัท เคนแม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

ขอขอบคุณ บริษัท เคนแม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

3 ธ.ค. 2564
อ่าน

ภาพกิจกรรม งานครบรอบ 26 ปี โรงพยาบาลบางปะกอก 3

14 พฤศจิกายน 2564 Happy 26 th Anniversary BPK3

12 พ.ย. 2564
อ่าน

การเปิดบริการฉีดวัคซีน โมเดอร์นา ณ รพ.บางปะกอก 3

พร้อมเปิดให้บริการฉีดวัคซีน “โมเดอร์นา” สำหรับบุคคลทั่วไป ผู้ที่ลงทะเบียนจองวัคซีนฯ กับโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก – ปิยะเวท ที่ได้รับแจ้งลำดับคิวใน รอบที่ 1 เดือน พฤศจิกายน 2564

11 พ.ย. 2564
อ่าน

22 ตุลาคม 2564 วันสุดท้ายสำหรับการเปิดให้บริการฉีดวัคซีน ณ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมฯ

ขอขอบคุณ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมฯ เป็นอย่างสูงสำหรับการเอื้อเฟื้อสถานที่จัดตั้งศูนย์ให้บริการฉีดวัคซีน “ป้องกันโควิด-19”

22 ต.ค. 2564
อ่าน

ขอขอบคุณทุก ๆ แรงสนับสนุนในช่วงวิกฤตโควิด-19

บริษัท เอเซีย แปซิฟิค ปิโตรเคมิคอล จำกัด มอบเงินสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับรพ.บางปะกอก 3

15 ต.ค. 2564
อ่าน

ขอขอบคุณทุก ๆ แรงสนับสนุนในช่วงวิกฤตโควิด-19

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ที่ผ่านมา นายแพทย์วันชัย ลาพ้น ผู้อำนวยการรพ. และคณะเจ้าหน้าที่รพ. ได้เป็นตัวแทนรับมอบอาหารกล่อง และอาหารว่าง

13 ต.ค. 2564
อ่าน

ออกหน่วยจัดตั้งจุดบริการตรวจโควิด-19 เชิงรุก (ATK) งาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง”

ขอขอบคุณ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สพฐ.) และโรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมฯ เป็นอย่างสูง ที่ได้ไว้วางใจเลือกใช้บริการจากทางโรงพยาบาลบางปะกอก 3

13 ต.ค. 2564
อ่าน
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.