Bangpakok Hospital

ข่าวสาร

แผนกทันตกรรม โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ขยายเวลาให้บริการ

“แผนกทันตกรรมโรงพยาบาลบางปะกอก 3 ปฏิบัติตามหลัก Standard precaution เพื่อความปลอดภัยอย่างสูงสุด”

1 มิ.ย. 2567
อ่าน

ข่าวดี!! สำหรับพนักงานบริษัทคู่สัญญาโรงพยาบาลบางปะกอก 3 ที่เป็นผู้ประกันตนประกันสังคม ตรวจสุขภาพฟรี พร้อมรับสิทธิซื้อแพ็กเกจสุขภาพอื่น ๆ ในราคาสุดประหยัด

สำหรับพนักงานบริษัทคู่สัญญาที่เป็นผู้ประกันตนประกันสังคมสามารถเข้ารับบริการตรวจสุขภาพฟรี พร้อมรับสิทธิพิเศษซื้อแพ็กเกจตรวจสุขภาพแบบเจาะลึกในราคาพิเศษ

17 เม.ย. 2567
อ่าน

สิทธิประกันสังคม – สิทธิบัตรทอง สิทธิอยู่ที่ไหนก็เข้ารับบริการ “ตรวจสุขภาพประจำปี” ฟรี ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 พร้อมให้บริการ “ตรวจสุขภาพประจำปี” ฟรี ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ใช้ได้ทั้งผู้มีสิทธิ “ประกันสังคม” และ“บัตรทอง” ทุกสถานพยาบาล

5 เม.ย. 2567
อ่าน

สำหรับตัวแทนประกันรับสิทธิพิเศษมากมายให้ใจฟูพร้อมสุขภาพดี ตลอดปี 2567

Special Thanks : Free Gift Voucher
Special discount For your customers

13 มี.ค. 2567
Bangpakok 3 Hospital อ่าน

แค่มี พ.ร.บ. สามารถใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลได้ที่รพ.บางปะกอก 3 ไม่ต้องสำรองจ่าย

แค่มี พ.ร.บ. สามารถใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลได้ที่รพ.บางปะกอก 3 ไม่ต้องสำรองจ่าย คุ้มครองไม่เกิน 30,000 บาท (คุ้มครองสูงสุดถึง 80,000 บาท) ตลอด 24 ชั่วโมง

28 ส.ค. 2566
อ่าน

4 ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง พร้อมเปิดให้บริการ ไม่มีหยุด

24/7 เพราะ “คุณ” คือ คนสำคัญ เราจึงพร้อมใส่ใจดูแลคุณในทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

1 มิ.ย. 2565
Bangpakok 3 Hospital อ่าน

โรงพยาบาลปิยะเวทได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เนื่องด้วยโรงพยาบาลปิยะเวทเข้าร่วมช่วยเหลือสนับสนุนภารกิจตามแผนฉุกเฉินในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุการณ์เครื่องบินของสิงคโปร์แอร์ไลน์ ตกหลุมอากาศรุนแรง เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567

7 มิ.ย. 2567
อ่าน

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ได้ร่วมรณรงค์จัดกิจกรรม “ปลอดบุหรี่”

เนื่องในวันที่ 31 พฤษภาคม เป็น #วันงดสูบบุหรี่โลก โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ร่วมเป็นกำลังใจ ให้ทุกท่าน “เลือกสุขภาพ ไม่เลือกบุหรี่”มาร่วมกันสร้างสรรค์ สังคมปลอดบุหรี่

31 พ.ค. 2567
อ่าน

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ออกหน่วย Heart Of Care สัญจร ณ วัดครุนอก

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี สิทธิบัตรทอง- สิทธิประกันสังคม ฟรี เรามุ่งมั่น พัฒนา พร้อมสนับสนุนส่งเสริมให้บริการด้านสุขภาพของชุมชนอย่างยั่งยืน

30 พ.ค. 2567
อ่าน
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.